Crida i Marxa

Crida i Marxa dels Cavallers de la Conquesta

 

CRIDA

Pit i fora!  Tots al tall!
CAVALLERS DE LA CONQUESTA
Lligant festa, fe i treball,
enaltirem Castelló

MARXA

I

Cantem de tot cor CAVALLERS DE LA CONQUESTA!
La nostra unió nàix del voler arrelat
que per Castelló sentim
i la fundació lloem.
Tots en un grapat
empenyats farem la Festa més gran, CAVALLERS!

II

Vivint la gesta d’aquell gran Senyor
Jaume Rei,
l’honorem junt a sa bella muller
Na Violant,
per ser els primers benvolguts
Reis Valencians
i donar a Ximén
fur per a mudar el vell Castelló
baix, al Pla.

III

Camí de la Madalena
revenint amb delit al cim pairal
fugint de la pena
seguirem al Capellà…
Complida ja la promesa
farcits de goig i tradició
les festes viurem
per el naixement
del casal de Castelló.

 IV

Enlairem les veus CAVALLERS DE LA CONQUESTA!
Ambicionem tothora junts treballar
per fer Castelló més sa
per fer la ciutat millor.
Tots en un grapat
empenyats farem
la festa grossal, CAVALLERS!

Castelló de la Plana, 13 de gener de 1985.

La composició musical representativa de la Germandat és la “Marxa dels Cavallers de la Conquesta”, amb música de Miguel Mulet Ortiz i lletra de Roberto Pérez de Heredia i Valle. (Article 5é dels Estatuts de la Germandat)