Gent Nostra

Cardona Vives: Fill predilecte de la ciutat de Castellò i Promotor del monument al Rei Jaume I a l’avinguda del seu nom.