Plataforma comercial

Empreses adherides al programa:

 

 

 

Vols participar? Només és necessari omplir el formulari:

    [acceptance* CLAUSULALOPD]

    En compliment del que s'estableix en la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que amb la signatura del present document, vosté atorga el seu consentiment explícit perquè les dades que ens facilite s'incorporen i siguen tractats en els fitxers, sota la responsabilitat de AC GERMANDAT DE CAVALLERS DE LA CONQUESTA amb CIF G12070090 i domicili social en PLAÇA MAJOR S/N, 12001 de CASTELLÓ DE LA PLANA, amb la finalitat de participar en de participar de la plataforma d'empreses.

    AC GERMANDAT DE CAVALLERS DE LA CONQUESTA es compromet a tractar les seues dades de manera lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i a no comunicar o cedir aquesta informació a tercers, exceptuant que aquesta comunicació siga necessària o puga suposar una millora per a les la finalitat d'aquests.

    La renúncia a autoritzar aquest tractament comportaria la impossibilitat de complir amb els serveis als quals aquest contracte es refereix.

    Així mateix, l'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat mitjançant escrit dirigit a C/ COMPROMÍS DE CASP 9, 2n, 46007 o bé al correu electrònic cavallersdelaconquesta@gmail.com. [/acceptance]